سلامت

علل خشکی چشم

خشکی چشم شمار بسیاری از بزرگسالان را گرفتار می‌کند. در چشم سالم، اشک سطح چشم را مرطوب نگه‌ می‌دارد. بدون […]