دسته بندی های ارشیو: اجتماعی

با خــــــــــــــــدا باش پادشــــــــاهی کـن

امام رضا(ع) هشتمین نشانه تمام شدن عقل مؤمن را محبوب تر دانستن خوارى‌ در راه‌ خدا نسبت به عزت‌ با دشمنش‌ می داند.( تحف‌ العقول‌؛ ص‌ ۴۶۷) تاج کرمنا ست بر فرق سرت طوق اعطیناک آویز برت جوهر است انسان و چرخ او را عرض جمله فرع و سایه اند و او غرض ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش […]

ادامه مطلب

درباره رواج رفتار نادرست فحاشی و هتاکی در بین نوجوانان و جوانان

کوچک تر که بودیم هر وقت خدای نکرده حرف زشتی بر دهانمان جاری می شد یا مثلا «چَشم بابا جانی» در جواب همه دستورات پدرمان نمی گفتیم، مادربزرگ نگاهی از سر ناراحتی به ما می انداخت و همان داستان همیشگی اش را که ما پاهایمان را هم جلوی پدر جانمان دراز نمی کردیم ، برایمان تعریف می کرد. بزرگ تر […]

ادامه مطلب

دست‌هایی به سوی ما

گاهی دست‌هایی به سوی ما دراز می‌شوند، منظورم دستِ دست‌فروش‌هایی نیست که می‌خواهند چیزی به ما بفروشند. يا دست‌هایی که می‌خواهند کارت و تراکت‌های تبلیغاتی به ما بدهند و یا دست كساني كه  می‌خواهند با ما دوست شوند؛ بلكه دست‌هایی را مي‌گويم که نمی‌دانیم صاحب آن‌ها واقعاً  نیازمند است یا نه! اما از ما کمک می‌خواهد. آن‌ها می‌خواهند بخشی از […]

ادامه مطلب