نکته بهداشتی: رانندگی در پاییز

پاییز زمان به خصوص خطرناکی برای رانندگی است.
روزها کوتاه‌تر می‌شوند، آب‌وهوا ممکن است غیرقابل‌پیش‌بینی باشد و رطوبت اغلب جاده‌ها را می‌پوشاند.

هنگام رانندگی در پاییز به این نکات ایمنی توجه داشته باشید:

– مراقب کودکان باشید. آنان ممکن است در انتظار سرویس مدرسه، در حال دوچرخه‌سواری یا راه رفتن در خیابان‌ها باشند.

– در ساعت زودتری از روز رانندگی کنید. روزها در پاییز کوتاه می‌شوند و با افزایش سن ما دید در شبمان ضعیف می‌شود.

– مراقب حیوانات در خیابان‌ها و جاده‌ها باشید. بسیاری از حیوانات در این روزها جفت‌گیری می‌کنند و ممکن است وارد جاده و خیابان شوند.

– مراقب برگ‌های انباشته‌شده و نقاط خیس جاده باشید.

– تایرهایتان را از لحاظ عاج‌دار بودن کافی و فشار باد وارسی کنید.

منبع : hamshahrionline.ir