پیشگیری از درد پاشنه

درد پاشنه معمولاً ناشی از خار پاشنه، فاسئیت پلانتار (التهاب فاسیای کف‌پایی) ، التهاب تاندون آشیل است.

برای پیشگیری از درد پاشنه به این توصیه‌ها عمل کنید:

– کفش‌هایی را بپوشید که در جلو، عقب و کناره‌ها اندازه پاهایتان باشند و کف‌پایی‌های جاذب ضربه، شنک (shank) سفت و کانتر (counter) (دورپاشنه‌ای) حامی داشته باشند.

– پیش از ورزش، خودتان را گرم کنید و تمرین‌های کششی انجام دهید.

– هنگامی که در ورزش شرکت می‌کنید، به تدریج سرعت خود را افزایش دهید.

– وزن اضافی‌تان را کم کنید.

منبع : hamshahrionline.ir