نشانه‌های عفونت ادراری

عفونت مجرای ادراری یک عفونت شایع باکتریایی است که پیشابراه، مثانه و کلیه را گرفتار می‌کند.
زنان باردار و افرادی که زندگی جنسی فعالی دارند، بیشتر در معرض خطر عفونت ادراری هستند.

نشانه‌های هشداردهنده عفونت ادراری اینها هستند:

– درد در هنگام ادرار کردن.

– درد شکمی.

– تکرر ادرار.

– وجود خون در ادرار یا کدر شدن ادرار.

– تب

منبع : hamshahrionline.ir