مشورت با امین‌ها

یکی از نکات مهم در زندگی زناشویی این است که رفتار غلط همسرمان را با دیگران در میان نگذاریم؛ کسی که از همسرش ناراحتی دارد یا برخورد زشتی از همسرش می‌بیند، این رفتار را برای دیگران بیان نکند.

 گفتن اين حرف به ديگران چه بسا باعث مي‌شود كه خود آن فرد هم يك چيز رويش بگذارد و براي تصديق سخن شما چند شاهد مثال هم بياورد، چه از رفتار همسرتان و چه از رفتار مردان ديگر يا زنان ديگر. و بعد كم‌كم ذهن شما نسبت به اين قضيه كه ممكن بود يك رفتار غلط ساده باشد تبديل به يك بحران مي‌شود.

به ما سفارش شده است كه نه با دوست‌ات چنان رفتار كن كه اگر روزي دشمنت شد پشيمان شوي و نه با دشمنت چنان برخورد كن كه اگر روزي دوست‌ات شد پشيمان شوي. ممكن است اين افرادي كه شما داريد با آنها نقطه ضعف همسرتان را در ميان مي‌گذاريد يك روز‌ بالاخره روبه‌روي شما بايستند و با شما مخالفت كرده و از همين سوژه‌اي كه شما گفته‌ايد عليه شما و خانواده و زندگي شما استفاده كنند. لذا خيلي مراقبت كنيم كه نقاط ضعف همسرمان را با بيگانگان يا حتي خودي‌ها در ميان نگذاريم. البته اگر لازم باشد و مسئله، مسئله خطرناكي است حتما بايد با مشاوران امين در ميان بگذاريد.

شما ديده‌ايد كه گاهي تا در جنگلي آتش‌سوزي رخ مي‌دهد وقتي مي‌بينند كه نمي‌توانند آتش را به‌راحتي خاموش كنند، نخستين كاري كه مي‌كنند مراقبت مي‌كنند كه اطراف جنگل اگر مواد قابل احتراق وجود دارد، آن را از آن منطقه دور كنند تا آتش به اطراف سرايت نكند. اگر آتش دايره‌اش محدود باشد راحت‌تر مي‌توان خاموش‌اش كرد تا اينكه اين آتش بخواهد به قسمت‌هاي ديگر سرايت كند. اختلافات خانوادگي هم همينطور است؛ تا وقتي ميان زن و شوهر است خيلي راحت مي‌توان خاموش و مهارش كرد. خداوند حس و روحيه‌اي ميان زن و شوهر ايجاد كرده است كه سخت‌ترين ناراحتي‌ها را ميان آن‌دو به راحتي مي‌توان خاموش‌ كرد اما وقتي كه اين ناراحتي به خانواده‌ها و اطرافيان كشيده شد و ديگران هم وارد اين جدال شدند ديگر خاموش‌كردن آن سخت خواهد شد.

منبع : hamshahrionline.ir