بانک مسکن سود تسهیلات حساب‌های پس‌انداز جوانان را به ۹ درصد کاهش داد

بانک مسکن نرخ سود تسهیلات حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان را با ۲ درصد کاهش از ۱۱ به ۹ درصد رساند.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک مسکن، براساس این مصوبه قراردادهای تسهیلاتی موضوعه که از تاریخ ۲۲ آبان‌ماه منعقد و ثبت قطعی قرارداد می‌شوند مشمول نرخ سود ۹ درصد خواهند شد.

هدف اصلی حساب پس‌انداز مسکن جوانان، برنامه‌ریزی بلند‌مدت برای خانه‌دار شدن افراد است و متقاضیان می‌توانند با واریز مبالغ به صورت ماهیانه، سالیانه یا یکجا حداقل پس از ۵ سال و حداکثر پس از ۱۵ سال نسبت به دریافت تسهیلات خرید و احداث مسکن اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، براساس مصوبه هیات مدیره بانک مسکن، سقف تسهیلات حساب پس‌انداز مسکن جوانان برای حساب‌های افتتاحی سال ۱۳۹۵ در پایان سال پنجم در شهر تهران به ۶۰۰ میلیون ریال(۶۰ میلیون تومان)، شهرهای بزرگ(کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم و شیراز) به ۵۷۰ میلیون ریال(۵۷ میلیون تومان) و در سایر شهرها به ۵۴۰ میلیون ریال(۵۴ میلیون تومان) افزایش یافت.

همچنین سقف این تسهیلات در پایان سال دهم در شهر تهران ۸۵۰ میلیون ریال(۸۵ میلیون تومان)، شهرهای بزرگ ۷۶۰ میلیون ریال(۷۶ میلیون تومان) و در سایر شهرها ۷۰۰ میلیون ریال(۷۰ میلیون تومان) تعیین شد.

متقاضیان می‌توانند در پایان سال پانزدهم نیز در تهران یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال(۱۱۰ میلیون تومان)، در شهرهای بزرگ یک میلیارد ریال(۱۰۰ میلیون تومان) و در سایر شهرها ۹۰۰ میلیون ریال(۹۰ میلیون تومان) تسهیلات دریافت کنند.

به گزارش ایرنا، بانک مسکن در راستای سیاست کلان دولت برای خانه‌دار شدن مردم از طریق پس‌انداز و ارایه تسهیلات، در شهریورماه امسال نرخ سود صندوق پس‌انداز مسکن یکم را از ۱۱ درصد به ۹٫۵ و ۸ درصد و در دومین اقدام نرخ سود تسهیلات حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان را از ۱۱ درصد به ۹ درصد کاهش داد.

منبع : hamshahrionline.ir