مسکن اجتماعی؛ حاضر در برنامه، غایب در بودجه

مسکن اجتماعی، به‌عنوان بخشی از طرح جامع مسکن، در قالب احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده و باید به صحن علنی مجلس برود.

مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي مي‌گويد: مسكن روستايي، مسكن گروه‌هاي كم درآمد، بافت فرسوده، شيوه‌هاي تأمين مالي حوزه مسكن و همچنين ابزارهاي آن، جزئياتي از طرح جامع مسكن است كه همگي در احكام برنامه ششم توسعه آمده‌اند و اخيرا بسياري از اين موارد در كميسيون تلفيق تصويب شده و بايد به صحن علني مجلس برود.

علي چگني در گفت‌وگو با همشهري تأكيد مي‌كند: اينكه برخي مي‌‌گويند مسكن اجتماعي متوقف شده، درست نيست بلكه اين طرح، عنواني براي حمايت از گروه‌هاي كم‌درآمد بوده و با همين ديدگاه نيز در طرح جامع آمده است.طرح مسكن اجتماعي، جدي‌ترين برنامه دولت يازدهم در حوزه مسكن بود كه به‌دليل اختصاص منابع مورد نياز آن به مسكن مهر،

عملا از اجرا باز ماند اما حالا با گنجانده شدن در برنامه ششم توسعه، طرحي بلندمدت و با رديف بودجه مشخص خواهد بود و همين مسئله مي‌تواند ابهامات فعلي درباره اجراي مسكن اجتماعي را كمتر كند گرچه با توجه به اينكه در بودجه سال۹۶ هيچ رديف مشخصي براي اجراي اين طرح درنظر گرفته نشده، به‌نظر مي‌رسد در سال۹۶ نيز اين طرح چندان بي‌حاشيه نخواهد بود؛ در بودجه۹۶ دولت موظف است از محل اعتبارات رديف‌هاي متفرقه مبلغ ۱۲۵ميليارد تومان براي كمك به زيرساخت مسكن مهر اختصاص دهد اما نامي از مسكن اجتماعي برده نشده است.

  • پيشنهاد ۷۵هزار واحدي در دولت

به گفته مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، مقدمات اجراي طرح مسكن اجتماعي فراهم است و بخش‌هايي جزئي از آن در قالب‌هاي مختلف توسط بنياد مستضعفان و بنياد مسكن با همكاري سازمان ملي زمين و مسكن انجام مي‌شود.

چگني اظهار مي‌كند: از آنجا كه مسكن اجتماعي، يك برنامه جامع رفاه براي گروه‌هاي كم‌درآمد است، بنابراين دستگاه‌هاي تابع وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين دستگاه‌هايي مانند كميته امداد، بهزيستي، صندوق بازنشستگي و سازمان تأمين اجتماعي، بخشي از موضوع هستند كه فعلا نيز فعاليت‌هايي در اين زمينه انجام مي‌دهند اما در كل به‌دليل اينكه منابع مالي مورد نياز اين طرح براي مسكن مهر مصرف شده، دولت هنوز نتوانسته آن‌را اجرا كند.

چگني مي‌گويد: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همفكري وزارت راه و شهرسازي نيز پيشنهادي براي بخش ديگري از مسكن اجتماعي دارد كه در كميسيون‌هاي دولت در حال تصويب نهايي است كه حدود ۷۵هزار واحد مسكوني را شامل مي‌شود و استارت عملياتي اين بخش نيز در سال۹۶ زده خواهد شد. او تصريح مي‌كند: اين طرح فقط به ساخت مسكن مربوط نمي‌شود. بلكه به مواردي از قبيل حمايت از اجاره و خريد مسكن با ابزارها و مدل‌هاي خاص براي اقشار كم‌درآمد نيز خواهد پرداخت.

اين مقام مسئول مي‌گويد: چنانچه برنامه‌اي براساس ديدگاه پروژه محور تدوين شود و اعتبار بگيرد، با قطع شدن اعتبار، آن پروژه نيز متوقف خواهد شد از اين‌رو براي اجراي مسكن اجتماعي به‌دنبال نهادسازي هستيم تا براساس يك مدل توسعه پايدار، بدون فشار به دولت، منابع مالي پايدار تخصيص پيدا كند و برنامه‌ به‌صورت مستمر ادامه يابد.

چگيني با اشاره به بسته قبلي مسكن اجتماعي با وزارت رفاه، كه ۱۲۵هزار واحد را شامل مي‌شد، اظهار مي‌كند: به‌دليل پايه‌هاي مالي اين بسته‌ها، احتمال اينكه اعداد و ارقام آنها در عمل كمي بالا و پايين شود وجود دارد اما مهم اين است كه برنامه‌ شروع شود و مسير خود را پيدا كند.

  • مسكن اجتماعي هفته آينده نهايي مي‌شود

معاون امور مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با اعلام اينكه هفته آينده موضوع مسكن اجتماعي، نهايي و به هيأت دولت ارسال مي‌شود، گفت: در دولت يازدهم هدف اصلي اين است كه طرح مسكن مهر كه ناتمام مانده تكميل شود حتي اگر همه بودجه‌ها صرف تكميل اين طرح شود. به گزارش تسنيم، حامد مظاهريان ادامه داد:

اين موضوع مبني بر ساخت ۲۰۰هزار مسكن اجتماعي است كه شامل وديعه، اجاره و آمار ساخت مسكن مي‌شود و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مجري آن است تا به دهك‌هاي پايين جامعه تحويل داده شود. مظاهريان گفت: همه اين اقدامات براي دهك‌هاي يك تا ۴جامعه است كه در قالب مسكن اجتماعي نامگذاري شده اما اولويت اصلي و اول ما اين است كه طرح‌هاي ناتمام مسكن مهر به پايان برسد.