ژاکت هوشمندی که مانند پوست دوم عمل می‌کند

محققان ژاکتی تولید کردند که از هوش مصنوعی و فناوری روباتیک استفاده می کند تا به طور خودکار درجه حرارت بدن را با تغییرآب و هوا تغییر دهد.به گزارش ایسنا،ژاکت ضد آب و ضد باد Omius دارای روزنه‌هایی قابل مشاهده است.درزهایی که این روزنه‌ها روی آن قرارگرفته، در قسمت قفسه سینه و قسمت فوقانی پشت واقع شده که مانند سیستم تهویه هوا عمل می‌کنند.سیستم الکترونیکی که در این ژاکت تعبیه شده در زمان افزایش بیش از حد دمای بدن، این منافذ را بازمی کندو سپس می‌بندد.

منبع : khorasannews.com