مشاغل سهامداران

اطلاعیه: لیست مشاغل و آدرس های درج شده بنا به اظهار سهامداران از طریق پیامک بوده و این شرکت مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.

در این لیست مشاغل سهامداران شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان درج گردیده است. جهت جستجوی هر یک از اعضای خانواده الهیه (سهامداران) یک و یا چند گزینه از موارد ذیل را انتخاب کرده و سپس بر روی دکمه جستجو کلیک نمایید.

برای مثال چنانچه لیست پزشکان مشهد مدنظر شما باشد، ابتدا باید از قسمت دسته بندی مشاغل گزینه پزشکان و سپس شهر مشهد را انتخاب و بر روی دکمه جستجو کلیک نمایید.