هشدار بیمه مرکزی به هموطنان

بیمه مرکزی نسبت به غیر قانونی بودن فعالیت برخی از شرکت‌ها و موسسات خدمات مشاوره بیمه‌ای و ارزیابی خسارت هشدار داد.

به گزارش اقتصادآنلاین، مهرداد رضایی مدیرکل نظارت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای این سازمان با بیان این موضوع افزود: براساس مفاد ماده ۲ آیین نامه کارگزاری رسمی بیمه، انجام فعالیت مشاوره خدمات بیمه‌ای و پیگیری خسارت بر عهده کارگزاران رسمی بیمه است.

همچنین طبق ماده ۱ آیین نامه شماره ۸۵ مصوب شورای عالی بیمه، فعالیت در زمینه بررسی علت بروز حادثه، تعیین مقدار خسارت، تشخیص میزان تعهد بیمه‌گر و مذاکره برای تعدیل و تسویه خسارت بیمه‌ای بر عهده ارزیاب خسارت بیمه‌ای است اما این در حالی است که هم اکنون برخی از شرکت‌ها و موسسات بدون اخذ هر گونه مجوز قانونی یا داشتن پروانه فعالیت رسمی بصورت غیر مجاز در این زمینه فعالیت می‌نمایند و این امر باعث بروز مشکلات متعدد و تشویش اذهان عموم جامعه به ویژه بیمه‌گذاران شده است.

وی در ادامه با توجه به روند افزایش فعالیت این قبیل شرکت‌ها و موسسات در فضای مجازی گفت: هموطنان گرامی در سراسر کشور به ویژه بیمه‌گذاران شرکت‌های بیمه و مراجعه کنندگان به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای انجام و اخذ هر گونه خدمات مشاوره بیمه‌ای و ارزیابی خسارت باید به کارگزاران رسمی بیمه و ارزیابان خسارت که دارای مجوز و پروانه فعالیت رسمی از بیمه مرکزی هستند، مراجعه نمایند.

رضایی تاکید کرد: در اجرای ماده ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و به منظور حفظ سلامت بازار بیمه کشور، بیمه مرکزی بر اساس وظایف و اختیارات قانونی خود اقدامات لازم برای برخورد با شرکت‌ها و موسسات یاد شده به عمل خواهد آورد.

منبع : hamshahrionline.ir