معرفی چهره راستین قرآن و پیامبر

رمان دینی «چنین گفت مصطفی» نوشته مصطفی فعله‌گری از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.

نويسنده پيش از اين درباره كتاب خود گفته بود: مضمون رمان برگرفته از نام مبارك قرآن است و مهم‌ترين دليل نگارش آن قرآن‌سوزي كشيش آمريكايي است. در اين كتاب كوشيده‌ام چهره راستين قرآن را به بشر نشان دهم كه چيزي جز دعوت به خواندن، ‌انديشيدن و بردباري در برابر انديشه‌هاي مخالف نيست نه تصويري كه به‌عنوان يك كتاب تهاجمي و انديشه‌ستيز در غرب از آن ارائه مي‌دهند.

در واقع برخي جاهلان به جاي خواندن اين كتاب مقدس و پاسخگويي به دعوت‌هاي آن، راه سوزاندن در پيش مي‌گيرند.
در بخشي از اين رمان ۲۰۲صفحه‌اي آمده است: «در خانواده‌اي خداپرست و ديندار‌زاده شدم و بيماري سل تب‌دارم كرد و در بستر ناتواني‌ام انداخت.

در آن روزهاي پرتب و تاب ميان زنده ماندن و مردني بسيار زودهنگام، كتاب‌هايي كه در خانه داشتيم پرستار انديشه و جانم شدند. بزرگان ادبيات اسپانيا و جهان سرزده و نگران روي سرم پيداشان مي‌شد و جهان پرتب و ترسم را پر از خواب و خيال و خرمي و پر از كهكشان‌هاي تازه به تازه مي‌كردند…» چاپ اول چنين گفت مصطفي در شمارگان هزار نسخه به بهاي ۱۲هزار تومان به بازار آمده است.

منبع :Hamshahrionline.ir