مشمولانی که سود سهام عدالت دریافت نکردند، بخوانند!

سازمان خصوصی از آن دسته از مشمولانی که تاکنون اقدام به درج شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام عدالت نشده اند، خواست برای دریافت سود سهام خود نسبت به درج شماره یاد شده در این سامانه اقدام کنند.
در طرح ساماندهی سهام عدالت قرار است سود سال مالی ۹۵ شرکتهای سرمایه پذیر طی دو یا سه مرحله به حساب مشمولان واریز شود.
بر این اساس نیز سود مرحله اول سهام عدالت در چند روز گذشته، به حساب مشمولانی واریز شده است که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت وارد کرده و شماره شبای حساب بانکی آنها مورد تائید قرار گرفته است.
آنگونه که سازمان خصوصی سازی اطلاعیه داده است، آن دسته از مشمولانی که تا کنون اقدام به درج شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام عدالت نکرده اند، لازم است برای دریافت سود سهام خود اقدام به درج شماره شبای خود در سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir کنند تا پس از راستی آزمایی از سوی بانکها، سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۹۵ شرکتهای سرمایه پذیر به حساب آنها واریز شود.
آمارها نشان می دهد از زمان واریز مرحله نخست سود سهام عدالت به حساب مشمولان تا کنون بیش از ۲ میلیون شماره شبای حساب بانکی توسط مشمولان سهام عدالت در سامانه این سهام درج شده است که پس از راستی آزمایی و تائید، سود سهام عدالت این مرحله در بازده زمانی مربوط به گروه های مشمولان به حساب آنها واریز خواهد شد.
به گزارش ایرنا، نخستین پرداخت سود سهام عدالت پس از ۱۱ سال از آغاز اجرای آن، از دیروز ۱۹ دی ماه و پس از اعلام موافقت رییس جمهوری، آغاز شد و در مرحله نخست بسته به میزان برخورداری مشمولان از سهام خود بین ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال دریافت می کنند.
اگر مشمولی از محل تخفیف دولت و یا پرداخت حصه (سهم) نقدی تا پایان سال ۱۳۹۵ بدهی خود بابت سهام ۱۰ میلیون ریالی عدالت را تسویه کرده باشد، در این مرحله یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت سود سال ۹۵ دریافت می کند و بقیه مشمولان به تناسب میزان سهام آزاد شده، از سود آن بهره مند می شوند.
کل مبلغی که بابت سود از سوی ۴۹ شرکت قرار گرفته در پرتفوی سهام عدالت در سال مالی ۹۵ به دست آمده، حدود ۳۹ هزار میلیارد ریال است که باید بین ۴۹ میلیون مشمول توزیع شود.
از آنجا که شرکت ها طبق قانون تجارت هشت ماه فرصت دارند سود خود را بین سهامداران توزیع کنند، پرداخت سهام عدالت حداکثر در سه مرحله انجام خواهد شد.
کسانی که پیش از دولت یازدهم مبالغی را بابت سود سهام عدالت دریافت کردند، از آنجا که این مبالغ به طور مساوی بین همه مشمولان توزیع نشده بود، رقم دریافتی آنها از سهام آنها کسر شده است و بنابراین، این نخستین باری است که سود سهام عدالت طبق ضوابط قانونی بین مشمولان توزیع می شود.

منبع : irna.ir