عوارض جبران ناپذیر «سزارین» که نباید آن‌ها را دست کم بگیرید

شهلا خسروی مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی اظهار کرد: سزارین مانند هر عمل جراحی دیگر پیامدهایی از جمله خونریزی، بیهوشی بعد از عمل، پیامدهای منفی برای زایمان های بعدی و دیگر پیامدها را دارد، از سوی دیگر مادرانی که سزارین می شوند، فرصت طلایی ارتباط با نوزاد خود را به دلیل اثرات بیهوشی بعد از عمل از دست می دهد و همین امر آثار منفی روی شیردهی نوزاد و نیز رشد و تکامل وی در مراحل بعدی دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت در حوزه سلامت مادران و نوزادان، اظهار کرد: از زمان اجرای این طرح، از سال ۹۳ به بعد، شیب تند سزارین در کشور کنترل شد، به طوری که آمار سزارین در چهار سال گذشته کاهش یافته است؛ آمارها نشان می دهند که جمعیت نخست زاهایی که سزارین می کنند، رو به کاهش است؛ این درحالی است که اگر جلوی رشد چشمگیر زایمان سزارین در کشور گرفته نمی شد، روند سزارین افزایش می یافت؛ اما با اقدامات چهار سال گذشته این روند شکسته شد.

خسروی با بیان اقدامات انجام شده در حوزه مامایی، تصریح کرد: بخشی از این اقدامات شامل ایجاد زیرساخت هایی مانند تجهیز بیمارستان ها و ایجاد فضایی خوشایند برای زایمان طبیعی، رایگان شدن زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی و توانمند کردن افراد ارائه دهنده خدمت بود.

مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی با بیان اینکه آماده و توانمند کردن مادران برای زایمان بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: کلاس های آمادگی برای زایمان از هفته بیستم بارداری در مراکز بهداشت و درمانی و نیز در بیمارستان های دولتی ارائه می شود امیدوارم با کمک رسانه، شاهد استقبال بیشتر مادران از کلاس های آمادگی زایمان فیزیولوژیک باشیم.

منبع : akarinkhabar.com