اعطای وام ۴۰ میلیونی جنبی همزمان با وام مسکن

مدیرعامل شرکت عمران و بهساز شهری ایران گفت: در کنار وام صندوق پس انداز مسکن یکم دو وام جنبی دیگر شامل ۲۰ میلیون وام جعاله و ۲۰ میلیون وام با اوراق تسه در نظر گرفته شده است.

هوشنگ عشایری گفت: این مبلغ در حال حاضر برای متقاضیان مجرد در تهران ۸۰ و برای زوجین ۱۶۰ میلیون تومان و در بقیه شهرها مبلغ مزبور برای مجردها ۶۰ میلیون و برای زوجین ۱۲۰ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه افزایش مبلغ وام صندوق مسکن یکم در دستور کار این وزارتخانه نیست، اظهارداشت: خوشبختانه در کنار تسهیلات مزبور دو وام جنبی دیگر یعنی ۲۰ میلیون تومان وام جعاله و ۲۰ میلیون تومان وام در قالب اوراق تسه بدین منظور در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: متقاضیان تسهیلات صندوق مسکن یکم نیز می توانند از این وام های جنبی استفاده کنند.

وی افزود: تسهیلات مزبور بین ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه خرید یک منزل با مقیاس متوسط در محدوده هدف طرح باز آفرینی شهری را پوشش می دهد.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران اظهارداشت: بر اساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با تصویب و ابلاغ شورای پول اعتبار نرخ بهره تسهیلات صندوق مسکن یکم در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری از هشت به شش درصد کاهش یافته است.

عشایری بیان داشت: علاوه بر این با تصویب و ابلاغ کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور برای سپرده گذاران صندوق مسکن یکم از ۱۲ به ۱۵ سال افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: اقساط بازپرداخت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی با نرخ سود هشت درصد و دوره بازپرداخت ۱۲ ساله در شرایط فعلی ماهیانه ۸۶۵ هزار تومان است که براساس مصوبات جدید شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ضمن کاهش شش درصدی نرخ بهره تسهیلات و افزایش دوره بازپرداخت به ۱۵ سال مبلغ اقساط ماهانه نیز به میزان ۶۷۵ هزار تومان رسیده است.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری گفت: بر اساس این دو مصوبه جدید ۲۰۰ هزار تومان در ماه از مبلغ اقساط وام مسکن کم خواهد شد.

وی افزود: این فرصت مغتنمی برای کسانی که می خواهند از تسهیلات صندوق یکم دربافت های فرسوده و ناکارآمدشهری استفاده کنند.

منبع : akarinkhabar.com